Zuzana Benková - trénerka kulturistiky, silového trojboja a cvičenia fitness.

Zuzana Benková - trénerka kulturistiky, silového trojboja a cvičenia fitness.

Pokiaľ sa vám zdá, že musíte vo svojom živote niečo zmeniť, tak sa vám to nezdá.

Vyštudovala som Sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala som kurz trénera pre fitness, kulturistiku a silový trojboj.
Od roku 1994 pomáham cvičencom v Gym štúdiu Albert formovať nielen svoju postavu. Hlavné zameranie práce s klientom spočíva v konzultačnej činnosti, trénerskej a poradenskej činnosti. Poradenstvo sa sústreďuje na zdravý životný štýl, zmenu nastavenia vnímania seba samého, terapie na podporu harmonizácie osobného i pracovného života, racionálne stravovanie a doplnky výživy.
Počas práce na ÚPSVaR Trnava som absolvovala školenia práce s klientom, tréning efektívnej komunikácie, supervíziu a koučing ukončené certifikátom.
V súčastnosti sa venujem koučovaniu klientov v oboch rovinách (psychickej i fyzickej).
viac


Mgr. Zuzana Benková

Tel.: 0903 757 020

zuzana@zuzanabenkova.com