Afirmácia (lat.) môže byť kladné tvrdenie, utvrdenie, ubezpečenie, uznanie, uistenie, potvrdenie pravdivosti.
Mgr. Zuzana Benková

Tel.: 0903 757 020

zuzana@zuzanabenkova.com