Pozitívne myšlienky a citáty

Pozitívne myšlienky a citáty

...A láska je solí života.

Kdo se dívá ven, sní, a kdo dovnitř, ten se probouzí. (Carl Jung)

Pravým základom lieku je láska. (Paracelsus)

Dávajte a bude aj vám dané..... lebo akou mierou meriate, takou vám bude namerané. (Ježiš)

Láska, hoci je fyzicky neviditeľná, je živel rovnako reálny ako vzduch či voda: je to pôsobiaca, živá a hnacia sila.... pohybuje sa vo vlnách a prúdoch podobných tým v oceáne. (Prentice Mulford)

Zákon príťažlivosti alebo zákon lásky..... je jedno a to isté. (Charles Hoonel)

Ak to vidíte v duchu, čoskoro to budete držať v rukách. (Bob Proctor)

Myšlienky sa zhmotnia. (Mike DOOLEY)

Zmeň svoje myslenie a zmeníš svoj život.


Sila myšlienky

Vždy sa nachádzame v správnom čase na správnom mieste. Aj keď to tak častokrát na prvý pohľad nie je zrejmé. Sila myšlienky a čistota zámerov Vás posunie smerom, ktorým chcete kráčať. Láska v akejkoľvek podobe znásobuje rýchlosť akou sa vaše zámery plnia.


Mgr. Zuzana Benková

Tel.: 0903 757 020

zuzana@zuzanabenkova.com