Služby

Regenerácia duševných a fyzických síl

Osobné tréningy a konzultácie v posilňovni

  • Gym štúdio Albert (areál Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury, Arcibiskupské gymnázium, pri cintoríne na ul. T Vansovej)

Regenerácia

Relaxácie
Mgr. Zuzana Benková

Tel.: 0903 757 020

zuzana@zuzanabenkova.com