O mne

O mne

Vyštudovala som Sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala som kurz trénera pre fitness, kulturistiku a silový trojboj.
Od roku 1994 pomáham cvičencom v Gym štúdiu Albert formovať nielen svoju postavu. Hlavné zameranie práce s klientom spočíva v konzultačnej činnosti, trénerskej a poradenskej činnosti. Poradenstvo sa sústreďuje na zdravý životný štýl, zmenu nastavenia vnímania seba samého, terapie na podporu harmonizácie osobného i pracovného života, racionálne stravovanie a doplnky výživy.
Počas práce na ÚPSVaR Trnava som absolvovala školenia práce s klientom, tréning efektívnej komunikácie, supervíziu a koučing ukončené certifikátom.
V súčastnosti sa venujem koučovaniu klientov v oboch rovinách (psychickej i fyzickej).

Vzdelanie – Bc. Sociálne vedy a bezpečnosť pri práci, Mgr. Sociálna práca

Certifikáty:

 • Poradenský proces práce s klientom a efektívna komunikácia
 • Supervízia
 • Koučing vzdelávacej aktivity
 • Vzdelávanie pracovníkov hodnotiacich a rozvojových centier
 • Modernizácia služieb zamestnanosti podporou rozvoja nástrojov a foriem informačných a poradenských služieb – tréning efektívnej komunikácie s klientom
 • Tréner II. triedy pre fitness, kulturistiku a silový trojboj
 • Národný rozhodca pre silový trojboj a tlak na lavičke
 • Projekt Mantra - učiteľ
 • Magnetoterapia
 • Aromatouch Technique
 • Atma krija joga - kurz
 • Mudry – kurz
 • Om chanting - workshop

Športové úspechy:

 • Víťazka Vianočnej súťaže v tlaku na lavičke 2005
 • Víťazka Medzinárodného pohára v silovom trojboji v Rakúsku 2006
 • Majsterka Európy v silovom trojboji 2006
 • Víťazka Medzinárodného pohára v silovom trojboji, Slovensko 2006
 • Majsterka Slovenska v silovom trojboji 2006

Mgr. Zuzana Benková

Tel.: 0903 757 020

zuzana@zuzanabenkova.com